Thông tin xây dựng dự án đường Cầu Mên với vốn 45 tỷ đồng

Trong thời gian vừa qua, để chỉnh trang đô thị của huyện Long Thành hơn. UBND huyện Long Thành đã chính thức triển khai xây dựng dự án đường Cầu Mên với vốn 45 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 1 năm kể từ văn bản quyết định.

Thông tin xây dựng dự án đường Cầu Mên

Văn bản quyết định triển khai xây dựng dự án đường Cầu Mên

Văn bản quyết định triển khai xây dựng dự án đường Cầu Mên
Văn bản quyết định triển khai xây dựng dự án đường Cầu Mên
0932 744 445